Doelgroep

GelukkigThuis is er voor iedereen die hulp in en rond het huis nodig heeft, in het bijzonder voor senioren die lang zelfstandig thuis willen blijven wonen. Ook richt GelukkigThuis zich specifiek op mantelzorgers die op zoek zijn naar ondersteuning voor familie, vrienden of naasten.

Het werkgebied van GelukkigThuis is de regio Arnhem – Nijmegen, waarbij in eerste instantie de focus ligt op de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. Vanuit deze kernen wordt gestreefd naar verdere natuurlijke en autonome groei (olievlek werking).