Het GelukkigThuis team

De dienstverleners van GelukkigThuis zijn enthousiaste en betrouwbare dienstverleners die een groot scala aan betaalbare diensten aanbieden.  Alle dienstverleners zijn gescreend op onder andere betrouwbaarheid, integriteit, zorgzaamheid en betrokkenheid. Zij nemen rustig de tijd en stemmen af op wat de klant op dit moment nodig heeft.

De dienstverleners presenteren zich op een persoonlijke wijze. Het zijn dan ook altijd die personen die de diensten leveren (en niet een organisatie erachter). Je weet als klant dus vooraf wie je in huis haalt.

De dienstverleners zijn allen zelfstandig, dus hebben geen arbeidsrechtelijke relatie met GelukkigThuis. Via de site presenteren zij zichzelf en hun dienstaanbod, en bepalen hierin zelf hun beschikbaarheid en tariefstelling. Klanten weten dus precies waar ze aan toe zijn.

Nadat de dienst is geleverd worden klanten (actief) uitgenodigd om reviews te plaatsen en een cijfer te geven aan de geleverde dienst. Via de site worden de “rapportcijfers” en reviews duidelijk gepresenteerd aan de nieuwe klanten, die mede hierop hun keuze kunnen bepalen. Hiermee ontstaat een transparant systeem van kwaliteitsbeoordeling.

De regio-coördinator vervult binnen het GelukkigThuis team een belangrijke spilfunctie. De coördinator garandeert de (telefonische en online) bereikbaarheid, zorgt ervoor dat alle contactverzoeken binnen 24 uur worden opgevolgd, geeft telefonisch advies aan hulpvragers, onderhoudt contacten met eindgebruikers over de (kwaliteit van) de geleverde diensten, en is het directe aanspreekpunt voor dienstverleners.