Nieuws

“EEN WARME DEKEN VOOR MENSEN DIE LANGER ZELFSTANDIG THUIS WILLEN WONEN”
ELST – Onder aanwezigheid van meer dan honderd belangstellenden is woensdagmiddag in Elst het initiatief “GelukkigThuis” gelanceerd. Dit initiatief, dat bereikbaar is via www.gelukkigthuis.nl of via het telefoonnummer 085 – 773 9997, biedt diensten en producten aan iedereen die hulp in en rond het huis kan gebruiken. Inmiddels bieden al 25 dienstaanbieders hun diensten aan.

Initiatiefnemers Marjolein Delsing, Antoinette Hermsen en Robbert Bakker zijn al maanden achter de schermen bezig geweest met de voorbereidingen. De gemeente Overbetuwe heeft in het najaar voor inwoners brainstormsessies georganiseerd om na te denken over ondersteuning bij het langer zelfstandig thuis wonen. Het initiatief GelukkigThuis is hieruit voortgekomen.

GelukkigThuis is er voor iedereen die hulp in en rond het huis nodig heeft, in het bijzonder voor senioren die lang zelfstandig thuis willen blijven wonen. Ook richt GelukkigThuis zich specifiek op mantelzorgers die op zoek zijn naar ondersteuning voor familie, vrienden of naasten. Het werkgebied van GelukkigThuis is de regio Arnhem – Nijmegen, waarbij de focus in eerste instantie ligt op de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. GelukkigThuis is een maatschappelijke onderneming, zonder winstoogmerk.

Dick Ross, fysiotherapeut in Elst, gaf leiding aan de bijeenkomst als dagvoorzitter, die niet schroomde om bij de aanwezigen gevraagd en ongevraagd een reactie uit te lokken.

Robbert startte zijn inleiding met de stelling “Wie de regie heeft over het eigen leven, heeft de grootste kans om geluk en tevredenheid te vinden”. Hij riep op tot een positieve benadering van zorg en verzorgen. Wanneer we ons richten op de zelfredzaamheid van mensen, heeft dat een preventieve werking, wordt de druk op de zorg minder, en zijn mensen ook nog eens gelukkiger. GelukkigThuis is hier een antwoord op; onze dienstaanbieders, van kapster tot huishoudelijke hulp, zijn stuk voor stuk kanjers, zijn begaan met de medemens, en hebben een sociaal hart.
Het is toch mooi als de kapster bij je thuis komt, en dan meteen een boodschapje meeneemt? Of extra hulp inschakelt wanneer hij of zij ziet dat er een extra handje moet worden ingezet?”

In de zaal werd de vraag gesteld “hartstikke mooi, maar wat kost dat dan?”. Antoinette, zelf ook dienstaanbieder, gaf aan dat een aantal diensten via de zorgverzekering worden vergoed, maar sommige ook niet (zoals bijvoorbeeld de kapster). “Maar voor die extra tijd die nodig is om dat boodschapje te doen, breng ik niets in rekening hoor!”

Wethouder Ron van Hoeven gaf aan erg enthousiast te zijn over GelukkigThuis. “Dit is precies wat we hebben beoogd met de brainstormsessies, alleen is het nog veel sneller gegaan dan ik had gedacht. En daar wil ik de initiatiefnemers hartelijk voor bedanken!”

Als openingshandeling werd de wethouder gevraagd een lot van een van de aanwezigen te trekken met als prijs een gratis dienst van een GelukkigThuis dienstaanbieder naar keuze. De winnaar was Janny Lubberink uit Elst. Ze koos voor een voetreflexmassage bij Elle van Driel uit Angeren. Marjolein liet de zaal zien hoe je via de website van GelukkigThuis eenvoudig het profiel van een dienstverlener kunt raadplegen, en boekte samen met Janny ter plekke de dienst. Hiermee was de lancering van GelukkigThuis een feit.

Tot slot presenteerde Antoinette de “deken van verbinding” die zij samen met een aantal mensen gehaakt heeft om letterlijk uitdrukking te geven aan waar het bij GelukkigThuis om gaat. “Wij vinden het belangrijk dat je niet alleen GelukkigThuis in je huis bent, maar ook dat je je GelukkigThuis in je hart voelt” aldus Antoinette. Edwin Mons (de eerste dienstverlener die zich bij GelukkigThuis heeft aangesloten), Jack (mantelzorger uit Elst) en wethouder Ron van Hoeven hebben zich symbolisch verbonden door een eigen hartje op de deken vast te strikken.

Met deze symbolische handeling is een solide basis voor de toekomst gelegd voor de hulpvragers, de dienstverleners en de samenwerkingspartners in Overbetuwe en Lingewaard, en was de lancering van GelukkigThuis een feit!

Er werd nog lange tijd nagepraat. De vers gedrukte informatiefolders waren al snel op en moeten meteen weer worden bijgedrukt. Als dat geen goed teken is!

Wij zijn er klaar voor, komt u ook?
Op 4 oktober 2016 organiseerde de Gemeente Overbetuwe in Droom een open brainstorm- bijeenkomst met als thema “Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen … hoe organiseren we dat samen?”

Tijdens deze bijeenkomst heeft het project: “ikhelpjeoveralbij.nl” de meeste stemmen gekregen.
We zijn hiermee met verschillende partners aan de slag gegaan en ons initiatief “GelukkigThuis”  is hieruit ontstaan.

GelukkigThuis stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan een duurzaam gevoel van welbevinden en het ervaren van geluksgevoel aan een ieder die hulp aan huis nodig heeft. In het bijzonder richt GelukkigThuis zich daarbij op het ondersteunen van mantelzorgers en op senioren die lang zelfstandig thuis willen blijven wonen. Onlosmakelijk hierbij verbonden is onze inzet om eenzaamheid in het algemeen en bij ouderen in het bijzonder te voorkomen.

GelukkigThuis is een samenwerkingsplatform van zelfstandige dienstverleners uit de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. Door onze diensten, producten, activiteiten en oplossingen gezamenlijk, via één website en één duidelijke werkwijze aan te bieden willen we ervoor zorgen dat betrouwbare en betaalbare hulp op een laagdrempelige manier toegankelijk is.

Wij zijn een sociale onderneming zonder winstoogmerk en hebben dan ook het maatschappelijk belang hoog in het vaandel staan. Kernwaarden van GelukkigThuis zijn: aandacht, compassie, omzien naar elkaar, eigen regie, respect, authenticiteit, vriendelijkheid en plezier.

We nodigen u graag uit om dit feestelijke moment samen met ons en de Gemeente Overbetuwe te vieren op:

Woensdag 22 februari
12.30 uur tot 14.30 uur
Zalencentrum Onder de Toren
Sint Maartenstraat 34  te Elst

 Vanaf 12.30 uur staan wij klaar met koffie en thee en uiteraard gebak. Om 13.00 uur start het
officiële gedeelte. In gezelschap van alle dienstverleners van GelukkigThuis stellen we ons dan aan u voor, waarbij wethouder Ron van Hoeven de openingshandeling zal verrichten.
Neemt u gerust iemand mee die hulp zou kunnen gebruiken (senior, mantelzorger), want er is volop gelegenheid om onze dienstverleners te leren kennen.

We hopen dat u erbij kunt zijn! Laat ons dit even weten door u per ommegaande aan te melden (graag uw naam opgeven en de namen van de personen die u eventueel meeneemt via
info@gelukkigthuis.nl), zodat wij weten hoeveel koffie, thee en gebak we kunnen gaan regelen.

Graag tot de 22ste!

Antoinette Hermsen, Robbert Bakker en Marjolein Delsing