De missie van GelukkigThuis

“GelukkigThuis stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan een duurzaam gevoel van welbevinden en het ervaren van geluksgevoel aan een ieder die hulp aan huis nodig heeft. In het bijzonder richt GelukkigThuis zich daarbij op het ondersteunen van mantelzorgers en op senioren die lang zelfstandig thuis willen blijven wonen. Onlosmakelijk hieraan verbonden is onze inzet om eenzaamheid in het algemeen en bij ouderen in het bijzonder te voorkomen”

“Daarnaast beoogt GelukkigThuis – door een platform te zijn voor zelfstandige professionals – de samenwerking en kennisuitwisseling tussen deze professionals te bevorderen en tevens hun specifieke expertise te bundelen.  Door onze diensten, producten, activiteiten en oplossingen gezamenlijk, via één website en één duidelijke werkwijze aan te bieden zorgen we ervoor dat  betrouwbare hulp op een eenvoudige en snelle manier te regelen is.”